Mk koolitus OÜ

Karjäärinõustamine


Nõustamine võib olla turvaline ja varjuline ”paik”, kus igapäevaelu saginas hetkeks peatus teha. Siin saab inimene rääkida oma elust asjast huvitatud, toetavale ning mõistvale inimesele. Siin saab koguda jõudu ja enesekindlust raskustega silmitsi seismiseks ning elus uute radade leidmiseks.

R. Vance Peavy


MK Koolitus OÜ
osutab individuaalset karjäärinõustamise teenust pikaajalistele töötutele, lühiajalistele töötutele, koolide lõpetajatele, lapsepuhkuse lõppemisel tööle minna soovivatele emadele ja töökoha vahetust planeerivatele inimestele ja teistele soovijatele.

Karjäärinõustamine toimub kolmes etapis:

  • Enesejuhtimine ja motivatsioon
  • Õppimis- ja töövõimaluste uurimine
  • Isikliku- ja tööalase karjääri kujundamine
Praktiliselt toimub erinevate testide alusel enesehindamine ja -analüüs ja motivatsiooni tõstmine karjääritee arenguks.
Läbime õige töövaldkonna leidmise teed ja planeerime aktiivsed tegevused töökoha leidmiseks.
Koostame isikliku karjääriplaani ja sõnastame ning kavandame konkreetsed tegevused töö leidmiseks.

Konsultatsioon toimub kolmel kontaktkohtumisel kestvusega ca 1-2 tundi ja vajadusel e-posti või mõne muu suhtluskanali kasutamise teel.

Konsultatsiooni maksumus kokku 45.- eurot ja tasumine toimub esitatud arve alusel. Arve tasuda MK Koolitus OÜ arveldusarvele EE361010220252896227.
Konsultatsiooni  tellimiseks tuleb varasemalt ühendust võtta ja ajas kokku leppida.


Soovijatel palume ühendust võtta:

Marika Kaselo

Telefon: +372 555 476 22
E-post: marikakaselo@gmail.com