Mk koolitus OÜ

Tööõigus ja palgaarvestus

MK Koolitus OÜ kutsub osalema koolitusel:


TÖÖÕIGUS JA PALGAARVESTUS  

Kursuse toimumise ajad ja kohad:

 10.veebruaril ja 11.veebruaril 2018 kell 11.00-16.00 Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuses Türil, Viljandi 13B 

Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid

 • Töö tegemise lepingute olemus, töölepingu vormide erinevused

 • Töölepingu tingimused töölepingu sõlmimisel ja lõpetamisel

 • Tööajaarvestus, töötasustamise süsteemid ja töötasu maksmine erijuhtudel

 • Puhkuse andmise kord ja puhkuse liigid

 • Töö- ja teenistuslähetuse mõiste ja olemus

 • Töötasude arvestus ja töötamisega seotud maksuarvestus sh uuest tulumaksuseadusest (2018) tulenev tulumaksu arvestus

 • Keskmise töötasu arvestus

 • Puhkusetasu arvestus

 • Haigushüvitiste arvestus

 • Lähetustasude arvestus

 • Maksudeklaratsiooni TSD ja TSD lisa 1 koostamine

Koolituse eesmärk: Toetada raamatupidajate ja teiste töösuhete korraldamisega seotud isikute (palgaarvestajad, personalispetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid jt) kompetentsi praktilises töös ettetulevates tööõiguslikes, töötasude ja maksude küsimustes.

Õppemeetodid: aktiivne loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolitajad: lektorid Marika Kaselo ja  Klaus Kaselo

Sihtgrupp: raamatupidajad, palgaarvestajad, personalijuhid ja –spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid jt töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejatele tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Koolituse maksumus:  156 eurot osalejale.

Maksumus sisaldab: koolituspäevi, kohvipausi, koolitusmaterjale ja tõendit.

Tasumine: Registreerumise järel saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda MK Koolitus OÜ arvelduskontole: EE361010220252896227.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon: Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas.

 

Marika Kaselo

MK Koolitus OÜ

koolitusjuht

Info ja registreerimine e-post/siit: marika.kaselo@gmail.com

GSM +372 555 47 622